Upravni odbor

Upravni odbor sačinjavaju: predsjednik, potpredsjednik, sekretar, blagajnik i članovi Upravnog odbora. Upravni odbor broji devet članova i svaki član je zadužen za određenu oblast djelovanja.

Upravni odbor donosi odluke na sjednicama Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se najmanje dva puta mjesečno. Sjednice Upravnog odbora saziva Predsjednik Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora mogu se sazvati i na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora i na zahtjev Nadzornog odbora. Upravni odbor odlučuje punovažno ako je sjednici prisutno više od jedne polovine članova i ako za njih glasa nadpolovična većina izabranih članova Upravnog odbora.