Skupština

Skupština je najveći organ UGPD “Bobovac” Kakanj.

Skupštinu sačinjavaju zastupnici koji su izabrani u svojim organizacionim jedinicama po sistemu 10 članova 1 zastupnik.

Skupštinom rukovodi predsjednik Skupštine, a u slučaju spriječenosti predsjednika Skupštinom rukovodi najstariji zastupnik.